Historie

HISTORIE SLAVISTIKY V OLOMOUCI

Slavistika má v Olomouci dlouhou, avšak vlivem historických událostí přerušovanou tradici. Počátky slavistického bádání v Olomouci spadají do 80. let 18. století, kdy zde jako vicerektor bohosloveckého generálního semináře působil Josef Dobrovský. Od 20. let 19. století se bohemistika a slavistika pěstovala v tzv. stavovské akademii a na teologické fakultě, ale po roce 1848 byla z olomouckých škol na dlouhou dobu vyhoštěna. Teprve v letech 1919-1937 se slavistika studuje na teologické fakultě.

Historie olomoucké poválečné rusistiky a polonistiky má svůj počátek v Semináři pro slovanskou filologii, zřízeném na filozofické fakultě obnovené univerzity už v r. 1946. Při něm probíhaly také lektoráty slovanských jazyků - češtiny, polštiny, ruštiny, srbochorvatštiny a slovinštiny. Roku 1948 se seminář pro slovanskou filologii transformuje v Ústav pro slovanskou filologii - rovněž s interfakultní působností, který byl v roce 1950 přetvořen v katedru slavistiky filozofické fakulty. Ze společného slavistického základu se vyčlenila jako samostatná jednotka katedra českého jazyka a literatury a dominantní složkou slavistiky se stala rusistika v čele s jejím zakladatelem Bohuslavem Ilkem. Polonistika se v Olomouci rozvíjela během své padesátileté tradice pod záštitou katedry bohemistiky a slavistiky a má své významné představitele, mezi které patří např. prof. Jiří Damborský nebo prof. Edvard Lotko.

V letech 1953-1958 se ruština jako obor studovala v rámci Vysoké školy pedagogické. Začátkem 50. let vzniká oddělení výuky ruštiny pro neruštináře (nejprve při lékařské, pak přírodovědecké a konečně při filozofické fakultě), které dlouhá léta vedl Anastasius Janovský. V čele olomouckého slavistického pracoviště se postupně vystřídali přední představitelé čs. slavistiky a rusistiky - Antonín Dostál, Bohuslav Ilek, Alexandr V. Isačenko, Rudolf Zimek a Antonín Václavík. Působily zde i další významné osobnosti - Karel Horálek, Otto František Babler, Josef V. Bečka, Helena Křížková a další.

Samostatné katedry na Filozofické fakultě Univerzity Palackého se rusistika dočkala v roce 1966. Jejím vedoucím byl prof. Miroslav Zahrádka, od roku 1991 prof. Vladimír Kostřica, v letech 1998-2007 doc. Eva Vysloužilová. V roce 1994 se rusistika sjednotila s polonistikou. Vedení sekce polonistiky převzala v roce 2011 po prof. Marii Sobotkové doc. Ivana Dobrotová. Katedra změnila název na katedru slavistiky. Od 1.9. 2007 zastává funkci vedoucího katedry doc. Zdeněk Pechal. V r. 1998 byl schválen návrh, aby v rámci katedry slavistiky byla vytvořena další sekce - ukrajinistika. První studenti začali ukrajinskou filologii studovat v Olomouci ve studijním roce 2000-2001. Iniciátorem nového oboru katedry slavistiky byl prof. Josef Anderš. Sekci rusistiky vede od roku 2007 PhDr. Milena Machalová.

Nahoru

Olomoucké dny rusistůRossicaStudijní oboryStuduj na UPŽurnál onlineStuduj polstinuStuduj ruštinuStuduj ukrajinstinu
Aktualizováno: 15. 10. 13, vytvořeno: 23. 4. 12,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: