O katedře

ZE SOUČASNOSTI KATEDRY SLAVISTIKY

Katedra se člení na sekce polonistiky, rusistiky a ukrajinistiky. Personální složení tvoří 16 pracovníků (4 na sekci polonistiky, 9 na sekci rusistiky a 3 na sekci ukrajinistiky): z toho 3 profesoři (srovnávací slovanskou jazykovědu, ruskou literaturu a ukrajinský jazyk), 3 docenty (pro srovnávací slovanskou jazykovědu a ruskou literaturu), 6 odborných asistentů, 1 asistentka a 3 lektorky.

Katedra má v akademickém roce 2016-2017 zapsaných 358 studentů, z toho připadá na polonistiku 81, 256 na rusistiku a 21 na ukrajinistiku.

Katedra svým studentům poskytuje výuku polské, ruské a ukrajinské filologie v rámci akreditovaných dvouoborových a jednooborových studijních programů ve formě bakalářského a navazujícího magisterského prezenčního studia.

Katedra slavistiky má akreditovány doktorské studijní programy v oborech Ruský jazyk, Ruská literatura a Srovnávací slovanská filologie. Na oboru Srovnávací slovanská filologie studuje 20 doktorandů,  na oboru Ruský jazyk studuje 12 doktorandů a na oboru Ruská literatura 4 doktorandi.

Katedra zajišťuje výuku polštiny, ruštiny a ukrajinštiny jako cizího jazyka v rámci Filozofické fakulty; v r. 2016-2017 se jedná přibližně o 200 studentů.

Na katedře probíhají zkoušky z polštiny a ruštiny jako cizího jazyka v rámci doktorské přípravy studentů Univerzity Palackého, jiných univerzitních pracovišť v České republice, ale také ze Slovenska a Polska.

Od r. 1968 do r. 2007 katedra rusistiky, později slavistiky vydávala ročenku ROSSICA OLOMUCENSIA, počet výtisků dosáhl čísla 52. Od r. 2008 v řadě Rossica Olomucensia je vydáván odborný recenzovaný časopis s názvem Rossica Olomucensia. Časopis pro ruskou a slovanskou filologii (2x ročně), a rovněž Sborník příspěvků z mezinárodní konference Olomoucké dny rusistů, které byly poprvé organizovány v r. 1976. V roce 2017 proběhnou již XXIV. Olomoucké dny rusistů.

Mnohem mladší sesterskou konferencí je Olomoucké sympozium ukrajinistů, které se koná od roku 2001 a v roce 2016 se uskutečnilo již VIII. Olomoucké sympozium ukrajinistů. Příspěvky konference byly publikovány ve sborníku Ucrainica.

Členové katedry vyvíjejí i bohatou publikační činnost v rámci domácích i zahraničních konferencí. Kromě individuálních monografií zahrnuje i řadu skript.

Zahraniční kontakty katedry slavistiky viz jednotlivé sekce katedry.

Nahoru

Olomoucké dny rusistůRossicaStudijní oboryStuduj na UPŽurnál onlineStuduj polstinuStuduj ruštinuStuduj ukrajinstinu
Aktualizováno: 7. 4. 17, vytvořeno: 23. 4. 12,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: