Členové

Mgr. Radana Merzová, Ph.D.

Mgr. Radana Merzová, Ph.D. vedoucí sekce ukrajinistiky
Mgr. Radana Merzová, Ph.D.
funkce
vedoucí sekce ukrajinistiky
telefon
585 633 387
e-mail
adresa
Místnost: 3.53,tř. Svobody 26,779 00 Olomouc
fax
585633000
e-vizitka
vCard icon stáhnout

Konzultační hodiny

Úterý 11:15-12:00

Čtvrtek 9:45 - 10:30

případně dle dohody

Rozvrh

Rozvrh učitele na tento semestr – pouze pro přihlášené uživatele portálu

Rozvrh učitele na následující semestr – pouze pro přihlášené uživatele portálu

Rozvrh učitele ve formátu iCal

Vyučované předměty

Aktuálně vyučované předměty

Ostatní

Publikace

Radana Merzová:

Skriptum Ukrajinská literatura od nejstarších letopisů do počátků modernismu představuje soubor přednášek a textů určených studentům oboru Ukrajinská filologie a oboru Ukrajinština pro hospodářskoprávní a turistickou oblast. Rozsah nabízených přednášek s praktickými úkoly, doplňkovými texty k četbě a slovníkem literárněvědných termínů odpovídá pěti semestrům výuky literatury na filozofické fakultě Univerzity Palackého. Studenti jsou postupně seznamováni s historicky podmíněným literárním vývojem žánrů od prvotních překládaných písemných památek přes originální písemnictví až k prvním dramatickým útvarům, písňové lyrice a románu. Skriptum je rozděleno do tří větších částí – Dávná ukrajinská literatura, Literatura od 14. století do poloviny 18. století a Nová literatura (konec 18. – počátek 20. Století). Jednotlivé části jsou ukončeny kolokviem nebo ústní zkouškou. Koncepce přednášek a seminářů má pevnou strukturu. Kapitoly obsahují teoretickou část, soubor otázek a témat k diskusi, odkazy na povinnou četbu. Skriptum je doplněno o  úkoly spojené s tvorbou slovníku literárněvědných termínů. K ukrajinskému termínu je dohledáván český ekvivalent a jeho definice s příkladem.Zvláštní důraz je při studiu kladen na významné osobnosti ukrajinského literárního světa. Tito autoři jsou zpracováni podrobněji a povinná četba ke zkoušce je rozsáhlejší než nabízí soubor textů uvedených ve skriptu. Studenti jsou o další povinné četbě zpraveni vždy na začátku semestru.Skriptum ukrajinské literatury je ve výuce doplněno o powerpointové prezentace, zvukové soubory, filmové adaptace a české překlady vybraných ukrajinských autorů.Studenti se na výuce podílejí připravenými krátkými referáty či interpretacemi vlastní četby.

 

 

Radana Merzová, Uljana Cholodová, Alla Arkhanhelská:

Ukrajinsko-rusko-český slovník realitní terminologie vznikl na základě pečlivého výběru slovníkových hesel používaných v praktickém životě realitních makléřů, při tvorbě smluv či popisu jednotek na trhu s nemovitostmi. Ukrajinsko-rusko-český slovník realitní terminologie obsahuje kolem 3000 hesel z jazykového okruhu týkajícího se trhu s nemovitostmi. Jednotlivé termíny spadají tematicky do více terminologických systémů. V tomto slovníku se objevují hesla především stavební, právní, ekonomické a hospodářské terminologie. Druhou část tvoří slovník českých termínů a jejich ukrajinský a ruský ekvivalent. Slovník je řazen dle ukrajinského abecedního pořádku. Slovník česko-ukrajinsko-ruský je pak řazen podle abecedy české. Jednotlivé ukrajinské termíny obsahují vždy nejprve ruský ekvivalent, dále nabídku českých (včetně možných synonymických) výrazů a poté ukrajinský výklad termínu.

 

 

 

 
Olomoucké dny rusistůRossicaStudijní oboryStuduj na UPŽurnál onlineStuduj polstinuStuduj ruštinuStuduj ukrajinstinu
Aktualizováno: 17. 1. 18, vytvořeno: 23. 4. 12,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: